Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych

Programem stypendialnym w roku szkolnym 2023/2024 zostanie objętych 470 uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie kierowane jest do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu minimum wojewódzkim
w dyscyplinach, w których funkcjonuje polski związek sportowy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. Wsparcie stypendialne dla uczestników projektu przyznane zostanie w wysokości 5 000 zł na okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. i wypłacone w pełnej wysokości do końca I kw. 2024 r.  

Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ze środków budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego.

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia, w tym kryteria przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale Nr LXII/1086/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania w roku szkolnym 2023/2024 stypendiów uczniom szkół podstawowych w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I50,40 KB.

Termin prowadzenia naboru oraz zasady wypełniania i składania wniosków określi Zarząd Województwa Podkarpackiego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie www.podkarpackie.edu.pl

Informacje o projekcie można uzyskać:

  • osobiście – w biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 113,
  • telefonicznie – 17 743 30 34, 17 743 30 24, 17 743 30 62,
  • mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie