Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów

Programem stypendialnym w roku szkolnym 2023/2024 zostanie objętych 460 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie kierowane jest do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. Wsparcie stypendialne dla uczestników projektu przyznane zostanie w wysokości 6 000 zł na okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. i wypłacone w pełnej wysokości do końca I kw. 2024 r.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ze środków Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego, a jego realizacja wynika z zapisów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 Kapitał ludzki i społeczny, działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia, w tym kryteria przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale Nr LXII/1084/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania w roku szkolnym 2023/2024 stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I39.46 KB.

Termin prowadzenia naboru oraz zasady wypełniania i składania wniosków określi Zarząd Województwa Podkarpackiego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie www.podkarpackie.edu.pl

Informacje o projekcie można uzyskać:

  • osobiście – w biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 116,
  • telefonicznie – (17) 743 30 57, (17) 743 31 69, (17) 743 30 90, (17) 743 30 67, (17) 743 30 70, (17) 743 31 95, (17) 743 30 66, (17) 743 32 54, (17) 743 31 76 
  • mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie