Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

Uchwałą nr 530/11158/23 z dnia 9 października br. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie określił regulamin pracy Komisji stypendialnej, która dokonywać będzie oceny formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I.

Regulamin pracy Komisji znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie