Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

W terminie od 29.02.2024 r. do 8.03.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie możliwe będzie podpisanie umów  stypendialnych w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja I.

Uwaga! W w/w terminie możliwe będzie podpisanie umów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatów:

bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego, leskiego, m. Krosna, m. Przemyśla, m. Tarnobrzega.

Umowę podpisywał będzie rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy, której/któremu Zarząd Województwa przyznał stypendium w ramach projektu. Rodzic/opiekun prawny musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość i dokumenty niezbędne do weryfikacji danych zawartych w umowie (zwłaszcza nr rachunku bankowego i PESEL).

Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie wersji papierowej podpisanej ankiety uczestnika projektu, którą należy wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza.

Aby otworzyć plik PDF z wypełnioną ankietą, która przesłana zostanie na wskazany w metryczce adres poczty elektronicznej należy wpisać hasło.

Podpisanie umów możliwe będzie w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy ul. Lubelskiej 4, 35-010 Rzeszów, w dni robocze przypadające w terminie, o którym mowa wyżej, w godzinach od 07:30 do 15:30, w pokoju 113 (1 piętro).

AKTUALIZACJA

Uprzejmie informujemy, że podpisanie umów stypendialnych w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja I dla uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie powiatów: dębickiego, leżajskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszowa możliwe będzie w późniejszym terminie.

Informacje dotyczące terminu i miejsca podpisania tych umów przekazane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej projektu.

 

Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie