Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

Uprzejmie informujemy, że w  chwili obecnej prowadzona jest ocena formalno-merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I. Informacja z oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium kierowana jest przez członków Komisji stypendialnej na adresy mailowe podane we wnioskach lub telefonicznie, dlatego prosimy o bieżące weryfikowanie poczty elektronicznej.

Zakończenie oceny wniosków planowane jest w styczniu 2024 r.

Decyzja w sprawie przyznania/nieprzyznania stypendium podjęta zostanie przez Zarząd Województwa w I kwartale przyszłego roku. Decyzja Zarządu przekazana zostanie pisemnie do Wnioskodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypłata stypendium nastąpi do końca I kwartału 2024 r.

Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie