Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych wraz z dostępem do portalu ukaże się wkrótce.