Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 311/6211/21 z dnia 14 września 2021 r. określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie.

 

W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

  1. Ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu.
  2. Wytyczne Beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu.
  3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
  4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu.