Szanowni Państwo Wnioskodawcy,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022 została przygotowana Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana również do szkół za pośrednictwem poczty e-mail. Prosimy ją wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia br.

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:
Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wnioskodawca/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy wypełnia i dostarcza do Urzędu Marszałkowskiego tylko jedną ankietę w odniesieniu do wszystkich Stypendystów/Stypendystek, dla których złożył wnioski o przyznanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 67, 17 743 31 95.
Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety - Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.

Ankietę należy:
  • wypełnić (proszę zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
  • wydrukować,
  • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym),
  • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 1 kwietnia 2022 r.

Adres do doręczeń:


1) listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 70, 17 743 30 58, 17 743 30 67.Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 358/7207/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2 egz. umowy o przekazywanie stypendium. Umowa jest podstawą wypłaty stypendium w ramach projektu.

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 644 wniosków o przyznanie stypendium. Odrzuconych zostało 48 wniosków o przyznanie stypendium.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 15 lutego  2022 r. przyjął Uchwałę nr 358/7207/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022. 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wydłużył termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium został wydłużony do dnia  19 listopada 2021 r.