Szanowni Państwo,

Przypominamy, że wydatki  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 muszą zostać dokonane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy również, że stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne związane z realizacją IPR, z  zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności.

Wzór sprawozdania z realizacji IPR zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu pod koniec okresu sprawozdawczego.