Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji działań zaplanowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”.

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 564 wnioski. Odrzuconych zostało 16 wniosków.