Uwaga:

  • Na jeden adres mailowy można założyć TYLKO jedno konto (jednego użytkowania).  Nazwę UŻYTKOWNIKA i HASŁO należy zapisać i zapamiętać, gdyż będzie ono potrzebne przez cały okres korzystania z generatora, ewentualnie zapomniane hasło lub nazwę użytkownika (login) można odzyskać według podanej instrukcji. Poprzez jedno konto użytkownika można złożyć tylko jeden wniosek stypendialny.

Rejestracja (założenie konta)

Należy wybrać baner: "Logowanie" w lewym górnym rogu serwisu a następnie zakładkę "NIE MASZ KONTA?":

00

następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza:

01

Uwaga: Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierających co najmniej 1 cyfrę, 1 znak specjalny, 1 dużą literę.

Po wypełnieniu prawidłowo wszystkich pól formularza i wybraniu zakładki "ZAREJESTRUJ" wyświetli się komunikat na ekranie komputera o prawidłowej rejestracji oraz o wysłaniu kodu (link) na podanego podczas rejestracji e-mail.

W celu potwierdzenia dokonania rejestracji należy kliknąć otrzymany w e-mailu ww. link, po czym ukaże się informacja potwierdzająca dokonanie rejestracji:

02

Po dokonaniu powyższej rejestracji można zalogować się w systemie podając nazwę "Użytkownika" i "Hasło" jakie zostały zapisane podczas rejestracji:

03

Aby wypełnić wniosek, dokonać jego elektronicznego przesłania i wydruku, należy być zalogowanym Użytkownikiem. Logowania dokonujemy za pomocą górnego baneru "Logowanie".


Utworzenie nowego wniosku:

Z głównej strony serwisu należy wybrać odpowiednio szkolnictwo ogólne lub zawodowe w roku 2019/2020 a następnie zakładkę „WNIOSEK”, wówczas w nowym oknie przeglądarki otworzy się formularz wniosku.

W trakcie wprowadzania danych należy sprawdzać każdą stronę i zapisywać cały wniosek bez sprawdzenia (walidacji) poprzez zakładki „Sprawdź stronę” lub „Zapisz” (ważne jest to zwłaszcza, gdy zajdzie konieczność przerwania wypełniania wniosku i powrót do uzupełnienia w późniejszym czasie) znajdujące się na każdej stronie wniosku. Po całkowitym wypełnieniu wniosku należy wysłać wniosek w wersji elektronicznej wybierając zakładkę „Zatwierdź i wyślij” znajdującą się w „Części G – załączniki”.
Podczas wypełniania wniosku, przy każdym polu do wprowadzania danych, znajduje się podpowiedź w formie dymku, która rozwija się po najechaniu na niego myszką, informując o wymaganiach co do wprowadzanych danych: m.in. formacie, dopuszczalnych znakach, ilości znaków, itp. Podpowiedzi te stanowią instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie stypendium.


UWAGI TECHNICZNE

Wniosek stypendialny należy wypełniać w kolejności podanych części (B, C, D, E, G) oraz sukcesywnie zapisywać wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zapisz” znajdującego się w górnej i dolnej belce formularza wniosku.

Podczas ponownego wyedytowania (poprawy) wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pola wyboru, które są odpowiedzialne za ukrywanie lub odsłanianie innych pól. Tymi polami są:

w Części B:

  • Czy dyr. szkoły jest wnioskodawcą? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pola dotyczące pracownika upoważnionego;

w Części C:

  • Czy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające pola pkt. 6 . Adres do korespondencji,
  • Województwo Podkarpackie? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pola „Województwo", "Powiat", "Gmina";
  • Czy uczeń/uczennica jest niepełnosprawny/a? (tak, Nie) - ukrywające lub odsłaniające pole " ...  zakres koniecznych udogodnień ..." oraz załączenie dodatkowego załącznika;
  • Czy uczeń/uczennica jest pełnoletni/a? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające „Oświadczenia pełnoletniego/ej ucznia/uczennicy” oraz ukrywające lub odsłaniające pola w "Dane rodzica/opiekuna ...";

Aby walidacja (sprawdzenie poprawności) przebiegła bez błędów należy wypełnić wszystkie pola, sprawdzić poprawność każdej strony (Części) poprzez wybranie zakładki "Sprawdź stronę" i zatwierdzić wniosek stypendialny wybierając zakładkę "Zatwierdź i wyślij" znajdującą się w dolnej belce Części G.


Wylogowanie w systemie znajduje się pod tą samą zakładką co Logowanie – tj. na górze serwisu w lewym rogu "Logowanie" -> a następnie „<-WYLOGUJ”.