W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 uprzejmie przypominamy, że sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe  – rok szkolny 2019/2020”można składać:

  • osobiście – wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Ciepińskiego 4, 35-001 Rzeszów lub
  • listownie na ww. adres.

Dbając o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a także szanując Państwa czas, przypominamy, że dokumenty nie są przyjmowane w siedzibie Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Równocześnie, w przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną.