Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 477 wniosków. Odrzuconych zostało 43 wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. przyjął Uchwałę nr 98/2326/19 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Lista rankingowa – link

Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie umowy o przekazywanie stypendium. Umowa zawierana jest pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystą. Zapraszamy Państwa do podpisania umów według niżej ustalonego harmonogramu:

 

Terminy (sobota):

Godziny:

Miejsce podpisywania

umów stypendialnych:

Umowy podpisują uczniowie/uczennice wraz z 
rodzicem/opiekunem prawnym uczęszczający/e
do szkół, których siedziba znajduje się
na terenie nw. powiatów:

23 listopada 2019 r.

9.00-11.00

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego,
Departament Edukacji,
Nauki i Sportu,

ul. Lubelska 4,
Rzeszów,

I piętro

m. Tarnobrzeg, tarnobrzeski, ropczycko-sędziszowski,
kolbuszowski, stalowowolski.

23 listopada 2019 r.

11.00-13.00

m. Krosno, krośnieński, niżański, strzyżowski,
jasielski, lubaczowski.

23 listopada 2019 r.

11.00-15.00

m. Przemyśl, przemyski, brzozowski, sanocki,
bieszczadzki, leski, jarosławski.

Terminy- w tygodniu:

 

 

25-28 listopada 2019 r.

7.30-18.00

m. Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, leżajski,
przeworski, poza woj. podkarpackim.

28-29 listopada 2019 r.

7.30-18.00

dębicki, mielecki

 

W przypadku niepełnoletniego ucznia umowę podpisuje: uczeń i rodzic, którego dane zostały wpisane do wniosku  o przyznanie stypendium. Przy podpisaniu umowy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty i legitymacja szkolna) oraz numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazane stypendium.

Uwaga: umowy podpisują uczniowie/uczennice wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, których wnioski o przyznanie stypendium nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój 116, 117, telefonicznie pod nr telefonu: (17) 743 30 57, (17) 743 30 58, (17) 743 30 70, (17) 743 30 90, (17) 743 32 03.