Szkolnictwo ogólne i zawodowe - wsparcie stypendialne

Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne ...” - projekty realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne; „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ...” - projekty realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe (Polityka prywatności, Regulamin newslettera).